Bu sayfadaki bilgiler Kocaeli Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan elde edilmiştir.
2018 yılı Akademik Faaliyet RaporuSayı
SCI Kapsamlı Yayın Sayısı23
SCI Kapsamlı Yayın Atıf Sayısı0
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Sayısı12
Toplam Bildiri Sayısı4
Ulusal Bildiri Sayısı0
Uluslarası Bildiri Sayısı2
Toplam Poster Sayısı1
Ulusal Poster Sayısı0
Uluslarası Poster Sayısı0
Toplam Kitap Türü Sayısı8
Kitap Sayısı2
Ders Notu Sayısı0
Kitap Bölüm Yazarlığı Sayısı6
Toplam Proje Sayısı1
Devam Eden Proje Sayısı0
Biten Proje Sayısı0
Alınan Toplam Patent Sayısı0
Ulusal Patent Sayısı0
Uluslararası Patent Sayısı0
Editörlük Sayısı3
Yönetilen Tez Sayısı10
Yönetilen Doktora Tez Sayısı2
Yönetilen Yüksek Lisans Tez Sayısı8
Yönetilen Bitirme Tez Sayısı0
Katılınan Bilimsel Etkinlik Sayısı3
Ulusal Bilimsel Etkinlik Sayısı1
Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı2
Katılınan Çalıştay(Workshop) Sayısı0
Katılınan Konferans Sayısı1
Katılınan Kongre Sayısı2
Katılınan Seminer Sayısı0
Katılınan Sempozyum Sayısı0
Katılınan Panel Sayısı0
Katılınan Toplantı Sayısı0
Katılınan Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Sergi Sayısı0
Konser Sayısı0
Atölye Çalışması Sayısı0
Gösteri Sayısı0
Uygulamalı Sempozyum Sayısı0
Karma Sergi Sayısı0
Kişisel Sergi Sayısı0
Katılınan Sportif Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sportif Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sportif Etkinlik Sayısı0
Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı14
Dergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı11
Konferans - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sempozyum - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı1
Seminer - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Panel - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı1
Toplantı - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Konser - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Akademik Yükseltme- Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Yarışma - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Bilim | Sanat Ödül - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplam Ödül | Burs Sayısı0
Ödül Sayısı0
Burs Sayısı0
Toplam Katılınan Kurs - Eğitim Sayısı0
Katılınan Kurs | Sertifika Eğitim Sayısı0
Katılınan Eğitim Semineri Sayısı0
Katılınan Kişisel Gelişim Eğitim Semineri Sayısı0
Katılınan Bilgisayar | Teknik ve Endüstriyel Eğitim Semineri Sayısı0