Bu sayfadaki bilgiler Kocaeli Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan elde edilmiştir.
2018 yılı Akademik Faaliyet RaporuSayı
SCI Kapsamlı Yayın Sayısı4
SCI Kapsamlı Yayın Atıf Sayısı2
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Sayısı1
Toplam Bildiri Sayısı5
Ulusal Bildiri Sayısı0
Uluslarası Bildiri Sayısı5
Toplam Poster Sayısı5
Ulusal Poster Sayısı0
Uluslarası Poster Sayısı5
Toplam Kitap Türü Sayısı0
Kitap Sayısı0
Ders Notu Sayısı0
Kitap Bölüm Yazarlığı Sayısı0
Toplam Proje Sayısı0
Devam Eden Proje Sayısı0
Biten Proje Sayısı0
Alınan Toplam Patent Sayısı0
Ulusal Patent Sayısı0
Uluslararası Patent Sayısı0
Editörlük Sayısı0
Yönetilen Tez Sayısı0
Yönetilen Doktora Tez Sayısı0
Yönetilen Yüksek Lisans Tez Sayısı0
Yönetilen Bitirme Tez Sayısı0
Katılınan Bilimsel Etkinlik Sayısı0
Ulusal Bilimsel Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı0
Katılınan Çalıştay(Workshop) Sayısı0
Katılınan Konferans Sayısı0
Katılınan Kongre Sayısı0
Katılınan Seminer Sayısı0
Katılınan Sempozyum Sayısı0
Katılınan Panel Sayısı0
Katılınan Toplantı Sayısı0
Katılınan Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Sergi Sayısı0
Konser Sayısı0
Atölye Çalışması Sayısı0
Gösteri Sayısı0
Uygulamalı Sempozyum Sayısı0
Karma Sergi Sayısı0
Kişisel Sergi Sayısı0
Katılınan Sportif Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sportif Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sportif Etkinlik Sayısı0
Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Dergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Konferans - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sempozyum - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Seminer - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Panel - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplantı - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Konser - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Akademik Yükseltme- Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Yarışma - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Bilim | Sanat Ödül - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplam Ödül | Burs Sayısı0
Ödül Sayısı0
Burs Sayısı0
Toplam Katılınan Kurs - Eğitim Sayısı0
Katılınan Kurs | Sertifika Eğitim Sayısı0
Katılınan Eğitim Semineri Sayısı0
Katılınan Kişisel Gelişim Eğitim Semineri Sayısı0
Katılınan Bilgisayar | Teknik ve Endüstriyel Eğitim Semineri Sayısı0