Bu sayfadaki bilgiler Kocaeli Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan elde edilmiştir.
2018 yılı Akademik Faaliyet RaporuSayı
SCI Kapsamlı Yayın Sayısı65
SCI Kapsamlı Yayın Atıf Sayısı1
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Sayısı28
Toplam Bildiri Sayısı11
Ulusal Bildiri Sayısı0
Uluslarası Bildiri Sayısı10
Toplam Poster Sayısı4
Ulusal Poster Sayısı0
Uluslarası Poster Sayısı4
Toplam Kitap Türü Sayısı19
Kitap Sayısı4
Ders Notu Sayısı0
Kitap Bölüm Yazarlığı Sayısı13
Toplam Proje Sayısı8
Devam Eden Proje Sayısı4
Biten Proje Sayısı3
Alınan Toplam Patent Sayısı0
Ulusal Patent Sayısı0
Uluslararası Patent Sayısı0
Editörlük Sayısı4
Yönetilen Tez Sayısı37
Yönetilen Doktora Tez Sayısı8
Yönetilen Yüksek Lisans Tez Sayısı29
Yönetilen Bitirme Tez Sayısı0
Katılınan Bilimsel Etkinlik Sayısı19
Ulusal Bilimsel Etkinlik Sayısı11
Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı8
Katılınan Çalıştay(Workshop) Sayısı0
Katılınan Konferans Sayısı6
Katılınan Kongre Sayısı8
Katılınan Seminer Sayısı0
Katılınan Sempozyum Sayısı4
Katılınan Panel Sayısı0
Katılınan Toplantı Sayısı0
Katılınan Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sanatsal Etkinlik Sayısı0
Sergi Sayısı0
Konser Sayısı0
Atölye Çalışması Sayısı0
Gösteri Sayısı0
Uygulamalı Sempozyum Sayısı0
Karma Sergi Sayısı0
Kişisel Sergi Sayısı0
Katılınan Sportif Etkinlik Sayısı0
Ulusal Sportif Etkinlik Sayısı0
Uluslararası Sportif Etkinlik Sayısı0
Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı76
Dergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı58
Konferans - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı7
Sempozyum - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı3
Seminer - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Panel - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı2
Toplantı - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Konser - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Akademik Yükseltme- Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Yarışma - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Bilim | Sanat Ödül - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplam Ödül | Burs Sayısı1
Ödül Sayısı1
Burs Sayısı0
Toplam Katılınan Kurs - Eğitim Sayısı6
Katılınan Kurs | Sertifika Eğitim Sayısı2
Katılınan Eğitim Semineri Sayısı3
Katılınan Kişisel Gelişim Eğitim Semineri Sayısı3
Katılınan Bilgisayar | Teknik ve Endüstriyel Eğitim Semineri Sayısı2