Bu sayfadaki bilgiler Kocaeli Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan elde edilmiştir.
1999 yılı Akademik Faaliyet RaporuSayı
SCI Kapsamlı Yayın Sayısı102
SCI Kapsamlı Yayın Atıf Sayısı607
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Sayısı203
Toplam Bildiri Sayısı232
Ulusal Bildiri Sayısı118
Uluslarası Bildiri Sayısı106
Toplam Poster Sayısı74
Ulusal Poster Sayısı72
Uluslarası Poster Sayısı22
Toplam Kitap Türü Sayısı32
Kitap Sayısı7
Ders Notu Sayısı6
Kitap Bölüm Yazarlığı Sayısı9
Toplam Proje Sayısı83
Devam Eden Proje Sayısı0
Biten Proje Sayısı82
Alınan Toplam Patent Sayısı2
Ulusal Patent Sayısı2
Uluslararası Patent Sayısı0
Editörlük Sayısı2
Yönetilen Tez Sayısı59
Yönetilen Doktora Tez Sayısı5
Yönetilen Yüksek Lisans Tez Sayısı48
Yönetilen Bitirme Tez Sayısı5
Katılınan Bilimsel Etkinlik Sayısı97
Ulusal Bilimsel Etkinlik Sayısı73
Uluslararası Bilimsel Etkinlik Sayısı15
Katılınan Çalıştay(Workshop) Sayısı14
Katılınan Konferans Sayısı13
Katılınan Kongre Sayısı21
Katılınan Seminer Sayısı8
Katılınan Sempozyum Sayısı22
Katılınan Panel Sayısı4
Katılınan Toplantı Sayısı13
Katılınan Sanatsal Etkinlik Sayısı30
Ulusal Sanatsal Etkinlik Sayısı27
Uluslararası Sanatsal Etkinlik Sayısı3
Sergi Sayısı7
Konser Sayısı13
Atölye Çalışması Sayısı0
Gösteri Sayısı3
Uygulamalı Sempozyum Sayısı0
Karma Sergi Sayısı3
Kişisel Sergi Sayısı3
Katılınan Sportif Etkinlik Sayısı3
Ulusal Sportif Etkinlik Sayısı2
Uluslararası Sportif Etkinlik Sayısı1
Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı33
Dergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı6
Konferans - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sempozyum - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Seminer - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Panel - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplantı - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Konser - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Sergi - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Akademik Yükseltme- Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Yarışma - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı5
Bilim | Sanat Ödül - Hakemlik | Juri Üyeliği Sayısı0
Toplam Ödül | Burs Sayısı41
Ödül Sayısı26
Burs Sayısı15
Toplam Katılınan Kurs - Eğitim Sayısı32
Katılınan Kurs | Sertifika Eğitim Sayısı23
Katılınan Eğitim Semineri Sayısı9
Katılınan Kişisel Gelişim Eğitim Semineri Sayısı26
Katılınan Bilgisayar | Teknik ve Endüstriyel Eğitim Semineri Sayısı5